سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عطااله رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کش
مهدیه اسدی – استادیار، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرما
روح الله عبدالشاهی – استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید با

چکیده:

تعیین وضعیت ژنتیکی موجودات زنده، اولین قدم برای برنامه ریزی اصولی اصلاح نژاد آنها است . در سال ۱۳۹۸ -۱۳۹۰ برای مشخص شدن این وضعیت در زنبورعسل موجود در ای هرستان جیرفت، تلاش شد با استفاده از خصوصیات ظاهری، وضعیت توده زنبورعسل معمولی این شهرستان مشخص و رابطه آن با نژادهای جهان تعیین گردد. برای این منظور، در این شهرستان دو زنبورستان انتخاب شد و از هر زنبورستان ۲۵ کلنی به تصادف انتخاب و از هر کلنی یک زنبور مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش ده خصوصیت ظاهری با استفاده از روش بین المللی روتنر مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داد که توده های زنبورعسل موجود در جیرفت از لحاظ صفات بررسی شده تفاوت قابل توجهی با هم ندارند ولی از نژادهای اروپایی وارد شده به ایران مثل کارنیولان، ایتالیایی، قفقازی و حتی نژادهای آناتولی، سوری، یمنی و مصری و توده های منا طق مختلف کشور، فاصله زیادی دارد و واردات نژادهای بیگانه در دهه اخیر به دلیل پایداری توده های این استان و حتی با واردات ملکه در دهه اخیر، تاثیر قابل ملاحظه ای روی آن نگذاشته و این نژاد هویت خود را از دست نداده است و حتی در سالهای اخیر، خصوصیات این نژاد در مقایسه نژادهای مذکور، بیشتر تثبیت گردیده است.