مقاله مطالعه مراحل فنولوژی گونه Stipa hohenackeriana در سال های مختلف در مراتع کردان البرز به منظور دستیابی به برنامه های صحیح مدیریتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۸۱ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه مراحل فنولوژی گونه Stipa hohenackeriana در سال های مختلف در مراتع کردان البرز به منظور دستیابی به برنامه های صحیح مدیریتی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فنولوژی
مقاله Stipa hohenackeriana
مقاله مدیریت صحیح چراء
مقاله کردان البرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی قادر
جناب آقای / سرکار خانم: احسانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: یگانه حسن
جناب آقای / سرکار خانم: براتی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مراتع با دارابودن پتانسیل های طبیعی به عنوان منبعی مهم در تولید محصولات دامی و گیاهی به شمار می آیند. در این راستا جهت اعمال برنامه های درست و مناسب مدیریتی در مراتع بایستی فعالیت های حیاتی گونه های مختلف گیاهی مورد بررسی قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی مراحل مختلف فنولوژی گونه Stipa hohenackeriana به منظور دستیابی به برنامه های صحیح مدیریتی در منطقه مورد مطالعه و مناطق مشابه به آن می باشد. به همین منظور تحقیقی در مراتع نیمه استپی کردان استان البرز به مدت ۴ سال (۱۳۸۹-۱۳۸۶) اجرا شد.از گونه گیاهی مورد نظر ۱۰ پایه انتخاب و در طول ۴ سال در فصل رویش، در مقاطع زمانی ۱۵ روزه در مرحله رویشی و هفتگی در مرحله زایشی تاریخ وقوع مراحل حیاتی گیاه شامل، مرحله رویش و رشد رویشی، مرحله گلدهی، بلوغ بذر و مرحله خشک شدن گیاه به همراه اطلاعات مربوط به ارتفاع کل گیاه بر حسب سانتی متر در فرم های ویژه ثبت گردید. همچنین آمار و اطلاعات هواشناسی مربوط به هر یک چهار سال بررسی شامل، درجه حرارت متوسط ماهانه و میزان بارندگی ماهانه از نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی به منطقه تهیه و باتوجه به آن منحنی آمبروترمیک سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ به طور جداگانه به منظور تطبیق با مراحل فنولوژیکی گونه مورد مطالعه ترسیم گردید. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که این گونه بسته شرایط آب و هوایی منطقه به ویژه دمای محیط (درجه-روز) رشد خود را در سال های مختلف در تاریخ های متفاوتی شروع می کند.