سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ابراهیم لطیفی خواه – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان

چکیده:

انبه با نام علمی Mangifera indica L. متعلق به خانواده پسته سانان (Anacardiaceae) است که به عنوان خانواده بادام هندی نیز شناخته می شود. این خانواده دارای ۷۵ جنس و ۷۰۰ گونه است که اکثراً گرمسیری بوده و بعضی از آنها نیمه گرمسیری یا معتدله هستند. شهرستان چابهار با میانگین حداکثر دمای سالانه ۳۴ درجه و میانگین حداقل دمای ۱۵ درجه سانتی گراد دارای شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب بوده به همین خاطر شرایط مناسبی را برای کشت و پرورش میوه های گرمسیری فراهم نموده است. این تحقیق در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ده تیمار شامل ده رقم انبه وارداتی از کشور پاکستان در ۴ تکرار اجرا شد. این نهال ها در آبان ماه سال ۱۳۸۶ در ایستگاه تحقیقات میوه های گرمسیری باهوکلات کشت گردید و به طور منظم صفات رویشی آنها شامل ارتفاع، طول برگ و قطر ساقه اندازه گیری شد. میانگین داده ها نشان داد که رقم انور راتول با ارتفاع ۲۳۰/۵۶ سانتی متر بیشترین ارتفاع را در بین ارقام داشت. رقم راتول ۱۲ با ارتفاع ۲۲۰/۲ سانتی متر بعد از رقم انور راتول در رتبه دوم قرار داشت. رقم سنسیشن در سال ۱۳۸۸ به گل رفت و در سال ۱۳۸۹ محصول تولید نمود رقم راتول ۱۲ نیز در سال ۱۳۸۹ گل داد. رقم چوسا سفید نیز در سال ۱۳۸۹ به میوه رفت. از لحاظ رشد رویشی ارقام انور راتول و راتول ۱۲ از رشد مناسبی برخوردار هستند.