سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حدیث رحمانی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
حکیم زمانی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

واکنشهای گاز-جامد از واکنشهای غیرک اتالیستی گاز-جامد است که در انها جامد متخلخل بوده و این تخلخل با پیشرفت واکنش تغییر میکند. مدلهایی که برای توصیف ریاضی این واکنش ها ارائه شده است معمولا دقت بالایی نداشته و بعضا از پیچیدگی های ریاضی برخوردار هستند. مدل پرکولاسیون به عنوان یک روش جدیدتر دقت بالایی د رمدل کردن این فرایند ها دارند. در کنار مدلهای پیوسته که برای مدل سازی واکنشهای گاز-جامد متخلخل غیر کاتالیستی بکار رفته است، مدل پرکولاسیون توجه بیشتری را به خود معطوف کرده است. از جمله توانایی ها در نظر گرفتن حفره های بسته و غیر دسترس و نیز پیش بینی نقطه پارگی است. علاوه بر آن صرفنظر از اینکه این مدل بر اساس مفاهیم آماری ارائه شده است، فرم ریاضی آن پیچیدگی خاصی نداشته و بعلاوه در پیش بینی رفتارهای واقعی سیستمهای واکنشی از دقت بالایی برخوردار می باشد. کاربرد مفاهیم تئوری پرکولاسیون در مدلسازی گازی سازی زغال نیمسوز در رژیم نفوذی، خلاصه شده است. که به خواص قطعه قطعه شدن و نقل و انتقال دردرون ساختار حفره د رحال تغییر ناشی از گازی سازی تاکید شده است. در این مقاله در ابتدا مفهوم مدل توصیف گردیده و سپس بر اساس این روش اثر پارامترهای مدل بر پیشرفت واکنش بررسی شده است.