مقاله مطالعه مداخله ای ارگونومیک به منظور اصلاح و بهبود پوسچر کار و کاهش ناراحتی اسکلتی- عضلانی در مونتاژکاران صنایع الکترونیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۷۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه مداخله ای ارگونومیک به منظور اصلاح و بهبود پوسچر کار و کاهش ناراحتی اسکلتی- عضلانی در مونتاژکاران صنایع الکترونیک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مداخله
مقاله اختلالات اسکلتی
مقاله عضلانی
مقاله پوسچر
مقاله ارزیابی ناراحتی بدن
مقاله صنایع الکترونیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: چوبینه علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی- عضلانی عمده ترین عامل از دست رفتن زمان کار، افزایش هزینه ها و آسیبهای انسانی نیروی کار به شمار می آیند. در بین عوامل و ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی ناشی از کار، پوسچر نامطلوب از جمله مهمترین عامل خطر محسوب می شود. مطالعه حاضر با هدف انجام مداخله ارگونومی به منظور کاهش فشار وضعیتی بر نواحی گردن و تنه مونتاژ کاران و کاهش پوسچرهای نامناسب حین کار در یک صنعت الکترونیک انجام شده است.
روش بررسی: این مطالعه مداخله ای بر روی ۸۱ نفر از مونتاژکاران یک صنعت الکترونیک انجام شده است که با استفاده از پرسشنامه نوردیک و مقیاس نرخ گذاری عددی به منظور ارزیابی ناراحتی بدن قبل و بعد از مداخله (استفاده از لنز بزرگنمایی چشمی) انجام گردیده است. آنالیز نتایج با استفاده از شاخص های آمار مرکزی و آزمون تی- تست مستقل به کمک نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ انجام گرفت.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که شیوع علایم اختلالات اسکلتی- عضلانی در نواحی گردن، کمر و شانه و بازو زیاد بوده و درصد بسیار بالایی از افراد مورد مطالعه را در بر می گیرد (بیش از ۷۵ درصد). پس از انجام مداخله، کاهش معنادارای در شدت ناراحتی نواحی گردن، شانه و بازو، کمر، آرنج و ساعد و نیز کل بدن ایجاد شد (p<0.05). نتایج نظرخواهی از مونتاژکاران در مورد سودمندی و کارآیی استفاده از لنز بزرگنمایی نشان داد که بیش از ۹۰ درصد از ایشان استفاده از لنز را موجب تسهیل کار و راحت می دانستند و ۸۹ درصد آنان شرایط کار را هنگام استفاده از لنز بهتر از قبل ارزیابی نمودند.
نتیجه گیری: در این مطالعه مشخص شد که استفاده از لنز بزرگنمایی چشمی می تواند شدت ناراحتی در نواحی مختلف و همچنین کل بدن را کاهش داده و از این رو پیش بینی می شود بتواند در دراز مدت شیوع اختلالات را به ویژه در نواحی در معرض خطر ابتلا کاهش دهد. یافته ها گویای رضایت مونتاژکاران و موثر بودن کاربرد آن در عملیات تولید است.