سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهنام محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، ژئومغناطیس، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه
بهروز اسکویی – استادیار، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران
محمود میرزایی – استادیار، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک

چکیده:

در این مقاله مطالعه مخزن زمین گرمایی با استفاده از داده های مگنتوتلوریک در سال ۲۰۱۱ صورت گرفته است . ناحیه مورد مطالعه در ۱۵ کیلومتری شهرستان محلات واقع در استان مرکزی می باشد. اندازه گیری های مگنتوتلوریک در ۱۷ ایستگاه با فواصل ۵۰۰ متر انجام شده است. روش میدان طبیعی مگنتوتلوریک متد بسیار مفیدی در به نقشه درآوردن ساختار زیر سطح بوده و به دلیل عمق نفوذ زیاد یکی از موثرترین روش های الکترومغناطیسی برای شناسایی سیستم های زمین گرمایی است. پردازش داده ها و وارون سازی یک بعدی برای هر کدام از ایستگاه ها صورت گرفت و در ادامه وارون سازی دو بعدی این داده ها به انجام رسید. نتایج به دست آمده از وارون سازی و مدل حاصل از داده های دترمینان، رسانایی الکتریکی ساختارها را در توافق خوبی با داده های زمین شناسی مشخص کرده است. مهم ترین این نتایج وجود یک زون رسانا بین دو زون مقاوم است که زون رسانا را می توان به مخزن زمین گرمایی نسبت داد که در عمق بین ۸۰۰ تا ۲۰۰۰ متر قرار گرفته است.