سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد یوسفی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

چکیده:

واحدهای اوره و آمونیاک از واحدهای مهم صنایع پتروشیمی بوده ودر کشورمان چندین واحد اوره و آمونیاک درحال کار و چندین واحد در حال سوخت می باشد بررسی مخاطرات این واحدها از اهمیت خاصی برخوردار است از جمله مخاطرات عمده این گونهواحدهای آتش و انفجار و انتشار گازهای سمی این واحدها می باشد به همین منظور در اولین مراحل ارزیابی ریسک سعی می گردد که شناسایی این مخاطرات انجام گیرد شناسایی این مخاطرات یا بصورت کیفی و یا بصورت کمی انجام میگیرد دراین مقاله به ارزیابی کیفی بررسی مخاطرات با روش آنالیز مقدماتی خطر پرداخته شد و با تقسیم واحدها به گره های مختلف و بررسی برهمکنش مواد شیمیایی در هر واحد نقاط خطرناک واحدها درمجتمع و ارایه پیشنهاداتی برای حذف یا کاهش مخاطرات به نتیجه رسیده است.