سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسیح افقه – دکتری چینه و فسیل شناسی،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
ارش شعبانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیر

چکیده:

سازند داریان به سن آپتین- آلبین از واحد های سنگی آهکی حوضه رسوبی زاگرس چین خورده می باشد که عمدتاً از سنگ آهک های نازک تا متوسط لایه و توده ای به رنگ های خاکستری روشن تا تیره تشکیل گردیده است. این سازند به طور تدریجی بر روی سازند گدوان و به صورت ناپیوستگی فرسایشی زیر سازند کژدمی قرار دارد. بر اساس ۸۰ نمونه برداشت شده از ۱۳۶ متر ۵ رخساره سنگی شناسایی شده که عبارتند از (مادستون،مادستون-وکستون، بیوکلاست – گرینستون،بیوکلاست-وکستون،بیوکلاست وکستون-پکستون)که بیانگر تشکیل این رسوبات در محیط های (دریای باز، منطقه پشت سدی و جلوی سدی و منطقه کم عمق و میانی لاگون) است. سن این سازند در برش مورد مطالعه بر اساس محدوده سنی فسیل های شاخص آپتین بالایی تعیین گردیده است