سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید احمدی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
منصور قربانی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه هرمزگان
روزبه توللی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

دراین تحقیق یک برش مربوط به سازند میشان با عنوان مقطع بستک انتخاب شده است که در مجموع ۶۸۶ متر همراه با ۱۰۱ مقطع از رسوبات میوسن را شامل می شود میکروفاسیسهای شاخص در مقطع مورد مطالعه شامل مادستون و کستون، پکستون گرینستون می باشد میکروفاسیس ها درچهار گروه محیطی جلوسری سد، لاگون و پهنه ی جزرومدی قرارگرفته اند عناصر تشکیل دهنده میکروفاسیس ها شامل بایوکلاست ، اینتراکلاست، اکستراکلاست و پلت می باشد.