سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش مزبانی – کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی
محمدرضا آذرنوش – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس نوشهر
فرهنگ اسدالهی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس نوشهر
فتح اله کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد دره شهر

چکیده:

دراین مقاله جهت بررسی مقدار تولید صمغ دردرختان بنه pistacia atlantica درجنگلهای استان ایلام شهرستان دره شهر روستای مهتابی دررویشگاهی درمنطقه کبیر کوه موسوم به لیت انار و خاک و باد انتخاب شد که از اهداف این بررسی بدست آوردن میزان تولید سقز دردرختان بنه با پارامترهای قاب لاندازه گیری و دستیابی به میزان تولید سالانه شیره سقز از هر هکتار جنگلهای بنه می باشد ابتدا با جنگل گردشی درمنطقه مورد مطالعه که درارتفاع ۱۷۰۰ متری شروع می شد حضور و سپس محدوده مورد نظر را با استفاده از عکسهای هوایی موجود برروی نقشه ۱:۵۰۰۰۰ تعیین و سپس یک نقشه ۱:۲۵۰۰۰ از آن تهیه گردید و سپس دوباره به منطقه عزیمت نمودیم و با استفاده از دستگاه GPS اقدام به ثبت نمودن نقاط جهت بدست آوردن مساحت منطقه مورد نظر اقدا م نمودیم و ازطریق برنامه اتوکت اقدام به ترسیم مساحت کل منطقه برداشت شده نمودیم که مساحت کل منطقه مورد مطالعه ۳۰۰ هکتار بدست آمد. لذا ما کار آماربرداری را به روش صددرصد شروع و فاکتورهای قطر برابر سینه ارتفاع کل ارتفاع تنه را مورد بررسی وروی فرم مخصوص یادداشت و درخت را شماره گذاری نمودیم درختانی که کمتر ازقطربهره برداری بودند یا دچار پوسیدگی بودند با رنگ مشخص و بهره برداری روی آنها انجام نمی شد.