سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عاطفه علیزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری گروه شیمی تهران
فرخ رویانیکمرام –
فهیمه محمایی –

چکیده:

اخیرا ساختارهای bowl از فولرن های کوچک شناسایی شده اند این کارپژوهشی ساختار C20(bowl که انتهای کربن ها با اتمهای هیدروژن بسته شدهاند طراحی و محاسبات کوانتومی بهینه سازی با روش تئوری تابع دانسیته MPWPW91 و سری پایه ۶-۳۱++G** انجام می گیرد جهت مقایسه قابلیت جذب و ذخیره سازی گاز هیدروژن برسطح این ساختار پس از بهینه سازی ساختار (C20(Bowl),H2 فاصله بهینه گاز هیدروژن از سطح فولرن و نیز انرژی جذب حاصل می شود جایگزینی هترواتمها بجای کربن در C20(bowl)قابلیت جذب و ذخیره گاز هیدروژن را افزایش می دهد از این رو با جایگزینی اتم B بجای یکی از اتمهای کربن درموقعیت پنتا و باردیگر درموقعیت هگزا و عملیات بهینه سازی انرژی ساختارها مقایسه می شود آنالیز NBO جهت ارزیابی قدرت جذب و گپ انرژی هومو لومو و میزان انتقال بار پس از جذب و سهم اوربیتالهای p,s درساختارهایی با هترواتم و ساختار بدون هترو اتم مورد مقایسه و بررسی قرارمیگیرند.