سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نرگس هاشمی – محقق باستان جانور شناس موزه تاریخ طبیعی پاریس و دانشجوی دکتری چینه شن

چکیده:

مجموعه عظیمی از بقایای پرندگان در رسوبات کواترنری غار کانی میکائیل به دست آمده اند که متعلق به نه راسته بزرگ از انواع پرندگان می باشند. این راسته ها شامل : راسته Passeriformes با دو خانواده Corvidae, Columbidae راسته Columbiformes با خانواده Columbidae راسته Gruiformes با خانواده Rallidae راسته Falconiformes با خانواده Falconidae راسته Galliformes با خانواده Phasianidae راسته Apodiformes با خانواده Apodidae راسته Anseriformes با خانواده Anatidae راسته Anseriformes با خانواده Anatidae راسته Caprimulgarifomes با خانواده Caprimulgidae راسته Coraciiformes با خانواده Meropidae می باشند . بیش از پانصد بقایای استخوانی بر اساس مطالعات دیرینه شناختی و مقایسه با نمونه های کنونی در موزه تاریخ طبیعی تا حد جنس و گونه شناسایی شده اند. علاوه بر این تحلیل های تافونومیکی، دیرینه اقلیم شناسی و آنالیزهای رادیوکربن نیزبر روی این مجموعه انجام شده است.