سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا دوست محمدی – کارشناسی معماری و کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نیما جهان بین – کارشناسی ارشد معماری و دکتری شهرسازی

چکیده:

ایستگاه تولید بتن شامل تجهیزات جهت دریافت، انبار، جابه جایی، و توزین مصالح به منظور تهیه بتن طبق فرمول کارگاهی و همچنین تحویل موادتوزین شده به تجهیزات حمل، قبل یا بعد از مخلوط نمودن مصالح می باشد.اغلب ایستگاه های مرکزی بتن شامل اجزای اصلی دپو و انباره سنگدانه ها،سیلوی نگهداری سیمان،سیستم های پیمانه کردن و توزین برای نسبت بندی سیمان و سنگدانه ها،کنتور اندازه گیری آب یا یخ و وسیله ای برای کنترل لوازم پیمانه کردن می باشند که آرایش قرار گرفتن واندازه این اجزا بسته به عملکرد کارگاه تعیین می گردد.در این مطالعه سعی بر این است که با بیان عملکرد هر یک از اجزای فوق زمینه آشنایی با اجزای کارگاه های تولید بتن فراهم آید.