سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریا سادات پیروز – کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
خسرو منوچهری کلانتری – کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

چکیده:

کروم یک فلز سنگین سمی برای میکروارگانیسم ها، حیوانات و گیاهان محسوب می شود که به دلیل استفاده های وسیع صنعتی طی یک دهه اخیر به یک آلاینده جدی محیطی تبدیل گردیده است. در کنار آلودگی های صنعتی کروم، آلودگی خاک ها با این فلز در قالب معدن کاوی و شناخت پوشش گیاهی مناطق مذکور از حیث تحمل و مقاومت گونه های گیاهی آن حائز اهمیت است. در این تحقیق معدن کرومیت شهرستان بافت از شهرهای استان کرمان، به عنوان یکی از منابع آلاینده کروم در طبیعت مورد مطالعه قرار گرفت. گیاه آفتابگردان (Heliathus annuus)از جمله گیاهان پوشش گیاهی منطقه افیولیتی معدن فوق الذکر بود که برای بررسی میزان تجمع دهندگی این فلز توسط بخش های مختلف گیاه مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که آفتابگردان بیشترین میزان کروم را در ریشه در مقایسه با اندام هوایی تجمع داده است و از این راه در مقابل فلز سنگین کروم مقاومت نشان داده است. از این رو در دسته گیاهان متحمل به فلز کروم با مقاومت بالا قرار می گیرد . از طرفی با توجه به ابنکه ضمن تجمع بالای فلز کروم در ریشه، گیاه بیومس بالا تولید می کند، می توان آفتابگردان را کاندیدای مناسبی برای استفاده در فناوری های گیاه پالایی کروم معرفی کرد