مقاله مطالعه قابلیت تعدیل شوری و برخی پاسخ های فیزیولوژیک در سیانوباکتری Anabaena sp. FS76 تحت شوری های مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۵۲ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه قابلیت تعدیل شوری و برخی پاسخ های فیزیولوژیک در سیانوباکتری Anabaena sp. FS76 تحت شوری های مختلف
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنابنا
مقاله بیوتکنولوژی کشاورزی
مقاله تعدیل شوری
مقاله رشد
مقاله وضعیت رنگیزه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بادلی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: شکروی شادمان
جناب آقای / سرکار خانم: درخشان پور جلال الدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزایش شوری خاک در بسیاری نقاط دنیا یک مشکل بزرگ برای باروری و رشد گیاهان است. سیانوباکتری خاکزی Anabaena sp.FS76 از نظر توان تثبیت نیتروژن و نیز ادامه حیات در نوسانات محیطی نمونه ای توانمند به نظر می رسد. در این تحقیق نمونه برداری از شالیزارهای استان گلستان طی یک دوره یکساله انجام گرفت. نمونه خاک کشت گردیده، پس از تخلیص و شناسایی، سیانوباکتریوم Anabaena sp.FS76 گزینش شد و در محیط کشت BG110 تحت شدت نور ۲mE.m-2.s-1، دمای ۲۸ درجه سانتی گراد و روشنایی سفید مداوم قرار گرفت. محدوده وسیعی از شوری ها با سدیم کلرید (۰، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درصد) اعمال گردید. مقدار EC برای بررسی میزان تعدیل شوری با استفاده از EC متر سنجیده شد. رشد بر اساس کدورت سنجی اندازه گیری شد. کلروفیل و فیکوبیلی پروتئین ها با استفاده از متانول و گلیسرول استخراج شده و اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که نرخ رشد تا شوری ۵ درصد به بالاترین حد خود رسیده و در محیط کشت بدون اعمال نمک به مراتب بالاتر است. اگرچه در دیگر شوری ها در سطح پایین تری از حالت طبیعی خود می تواند زنده بماند. وضعیت رنگیزه ای نیز در این شوری ها دارای مقدار بیشتری می باشد. قابلیت تعدیل شوری در این سویه مخصوصا در شوری های (۵-۰ درصد) برجسته تر به نظر می رسد. مقدار EC طی روزهای مختلف کاهش قابل ملاحظه ای را در شوری های فوق نشان داد. نتایج رشد، وضعیت رنگیزه ای و توانایی تعدیل شوری در تطابق با دیگر خصوصیات این نمونه، نشان داد که کاندید مناسبی برای اهداف آینده بیوتکنولوژی کشاورزی می باشد.