مقاله مطالعه فون مارهای شهرستان طبس در استان یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۳۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه فون مارهای شهرستان طبس در استان یزد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فون
مقاله مار
مقاله Colubriae
مقاله Viperidae
مقاله Boidae
مقاله شهرستان طبس
مقاله استان یزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: شجیعی هومن
جناب آقای / سرکار خانم: شیروی عبدالحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خزندگان در کنترل بیولوژیکی طبیعت اهمیت بسزایی دارند. با توجه به غنای فون خزندگان شهرستان طبس و از آنجایی که این شهرستان مورد مطالعات دقیق بیوسیستماتیکی قرار نگرفته، این تحقیق به منظور شناسایی فون مارهای شهرستان طبس در طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۹ انجام شد. نمونه ها از مناطق مختلف مورد مطالعه بوسیله دست و عصای مخصوص جمع آوری شده که اغلب نمونه ها پس از شناسایی رها شدند، از نمونه های زنده عکس و اسلاید تهیه شد و تعداد معدودی از هر نمونه برای بررسی بیشتر به آزمایشگاه جانورشناسی منتقل شد. بر اساس نتایج این تحقیق مشخص گردید که در منطقه مورد مطالعه هفت گونه مار متعلق به هفت جنس و سه خانواده شناسایی شد که عبارتند از: کورمار Eryx jaculus، مار خالدار Platyceps Karelini، مار پلنگی Hemorrhois ravergieri، شترمار شیرازی Spalerosophis didema، تیرمار Psammophis Schokari، مار جعفری Echis Carinatus، مار شاخدار Pseudocerastes Persicus. در میان خانواده های شناسایی شده، بزرگترین خانواده Colubridae با چهار جنس و چهار گونه می باشد. کور مار برای اولین بار از این منطقه گزارش می شود.