مقاله مطالعه فون عقرب های استان ایلام، غرب کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری تجربی از صفحه ۴۳ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه فون عقرب های استان ایلام، غرب کشور
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عقرب
مقاله استان ایلام
مقاله بوتیده
مقاله همی اسکورپیده
مقاله اسکورپیونیده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گوهری ایمان
جناب آقای / سرکار خانم: پاشایی راد شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: نویدپور شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: مولایی بیرگانی ساناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عقرب گزیدگی از جمله مشکلات جامعه پزشکی ماست، ولی آن چه به این موضوع اهمیت می دهد ترس و هراسی است که مردم از این جانور دارند. متاسفانه آمار دقیق و درستی در رابطه با خطر گزش این جانور در اختیار نیست تا بر اساس آن بتوان گفت مشکل عقرب گزیدگی در جامعه ما مربوط به چه نوع عقربی است و چه نوع جایگاهی در رده بندی عاملین مرگ دارد که بتوان اقدام به تهیه آنتی ونوم مونووالان مربوط به هر عقرب کرد؛ آنچه مسلم است این است که وجود این مشکل در مناطق جنوب و غرب کشور به ویژه در فصل گرما غیرقابل انکار است. با توجه به اهمیت عقرب ها از نظر پزشکی و سلامت انسان ها و نیز نظر به کمبود مطالعات فونی و تاکسونومیک عقرب ها در ایران این مطالعه به شناسایی عقرب های استان ایلام، فراوانی گونه ها و توزیع جغرافیایی آن پرداخته است. در این تحقیق ابتدا استان ایلام بر اساس موقعیت جغرافیایی، گستره عقرب گزیدگی، نوع آب و هوا وتحقیقات محلی به ۱۴ منطقه نمونه برداری تقسیم شد. نمونه ها با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر نظیر نویدپور (۲۰۰۸)، تشخیص داده شدند، فراوانی گونه های عقرب در هر منطقه آب وهوایی نشان داده شد و نقشه توزیع جغرافیایی آن ها با استفاده از نرم افزار GIS تهیه شد. از ۳۹۰ عقرب صید شده سه خانواده و ۱۰ گونه شامل عقرب های ۲۳٫۰۷) Hottentotta saulcyi) درصد)، ۱۳٫۰۷) Compsobuthus matthiesseni درصد)، ۲۲٫۵۶) Mesobuthus eupeus درصد)، ۱۲٫۳) Hemiscorpius lepturus درصد)،۴٫۱) Androctonus crassicauda  درصد)، ۷٫۹۴) Orthochirus iranus درصد)، ۲٫۵۶) Scorpio maurus درصد)، ۳٫۳۳) Buthacus macrocentrus درصد)، ۱٫۰۲) Odontobuthus bidentatus درصد) و ۴٫۸۷) Razianus zarudnyi درصد) شناسایی شد.