مقاله مطالعه فون سوسمارهای شهرستان طبس در استان یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۸۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه فون سوسمارهای شهرستان طبس در استان یزد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فون
مقاله طبس
مقاله وارانیده
مقاله اروماستیسیده
مقاله آگامیده
مقاله جکونیده
مقاله لاسرتیده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسوولی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: قلی کمی حاجی
جناب آقای / سرکار خانم: شجیعی هومن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجایی که مارمولک ها از بندپایان تغذیه می کنند یکی از فاکتورهای طبیعی کنترل کننده جمعیت بندپایان محسوب می شوند. در نتیجه از لحاظ اکولوژیکی در هرم انرژی دارای ارزش بالایی هستند و با توجه به غنای فون و فلور شهرستان طبس و از آنجایی که این شهرستان و منطقه مورد مطالعات دقیق بیوسیستماتیکی قرار نگرفته، این تحقیق طی سال های ۹۰-۱۳۸۹ جهت شناسایی فون مارمولک های این شهرستان انجام شد که جمع آوری نمونه ها در طی بهار، تابستان، پاییز و اواخر زمستان صورت گرفت. در طی این تحقیق ۸۴ نمونه جمع آوری و بر اساس ویژگی های مورفولوژیک، مورفومتریک و مریستیک مطالعه گردیدند. نتایج نشان داد که مارمولک های جمع آوری شده متعلق به ۵ خانواده Agamidae، Gekkonidae،Lacertidae ،Uromastycidae ، Varanidae است و شامل ۱۰ جنس و ۱۴ گونه می باشد. خانواده هایAgamidae ،Gekkonidae وLacertidae دارای بیشترین فراوانی و جنس Eremias دارای بیشترین تنوع گونه ای می باشد.