مقاله مطالعه فونستیک خزندگان پناهگاه حیات وحش میانکاله در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۷۷ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه فونستیک خزندگان پناهگاه حیات وحش میانکاله در استان مازندران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فون
مقاله خزندگان
مقاله پناهگاه حیات وحش میانکاله
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی شکوراالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: قلی کمی حاجی
جناب آقای / سرکار خانم: حجتی ویدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پناهگاه حیات وحش میانکاله با وسعت ۶۸۸۰۰ هکتار در ۱۲ کیلومتری شمال شهرستان بهشهر در استان مازندران و در جنوب شرقی دریای خزر با ارتفاع ۲۸ – ۱۵ متر پائین تر از سطح دریای آزاد قرار گرفته است. مطالعه حاضر در بهار و تابستان ۱۳۹۱ به منظور مطالعه فونستیک خزندگان پناهگاه حیات وحش میانکاله انجام پذیرفت. نمونه ها با دست جمع آوری شدند، سپس از نمونه ها و زیستگاه آن ها عکس تهیه شد. نمونه ها پس از شناسایی و یادداشت صفات مورفومتریک و مریستیک رها شدند. در این مطالعه ۱۱ گونه متعلق به ۸ خانواده شناسایی شدند که عبارتند از: لاک پشت خزری Mauremys caspica، لاک پشت برکه ای Emys orbicularis، لاک پشت چهار چنگالی Testudo horsfieldii، جکوی انگشت کج خزری Cyrtopodion caspium، سوسمار سبز خزری Lacerta strigata، مارمولک شیشه ای Pseudopus apodus، مار آبی Natrix natrix، مار چلیپر Natrix tessellata، گوند مار Elaphe dione، قمچه مار Platyceps najadum، آگامای استپی Trapelus agilis. تمام این گونه ها به جز لاک پشت چهار چنگالی قبلا از قسمت های مختلف استان مازندران گزارش شده بودند. از این میان تنها، گونه Testudo horsfieldii به عنوان گونه آسیب پذیر (VU) در فهرست سرخ IUCN قرار دارد.