سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه اسمعیلی – کرج، پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده انرژی
محمد امینی – استادیار پژوهشگاه مواد و انرژی
حسین قدمیان – استادیار پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

یکی از روش های پرکاربرد حفظ و ذخیره مواد غذایی خشک کردن محصولات کشاورزی است، که یکی از روش های خشک کردن محصولات کشاورزی استفاده از خشک کن های خورشیدی است. انواع مختلفی خشک کن خورشیدی ساخته و مورد بررسی قرار گرفته است، اما تاکنون تکنولوژی این نوع خشک کن ها پیشرفت چندانی نکرده است. اغلب خشک کن های خورشیدی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته اند به صورت جابجای طبیعی عمل می کنند بنابراین نرخ خشک کردن پایینی دارند. در این مقاله به بررسی فنی خشک کن های خورشیدی با تاًکید بر بحث مدلسازی و شبیه سازی خشک کن های خورشیدی پرداخته شده است تا بدین وسیله مسیر پیموده شده در جهت ارتقاء تکنولوژی خشک کن های خورشیدی نشان داده شده و نکاتی که در این میان نادیده گرفته شده مشخص گردند. پس از بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه نیاز به بررسی های گسترده تر و دقیق تری در زمینه اثر هندسه ماده خشک شونده و بررسی های اقتصادی به خوبی مشهود است. همچنین به نظر می رسد که تحقیق در مورد امکان استفاده از انواع خشک کن ها باجابجایی اجباری(مانند خشک کن بستر فواره ای و خشک کن بستر سیالی) به منظور افزایش نرخ انتقال جرم و کاهش زمان خشک کردن محصول می تواند مسیر مناسبی برای مطالعات آتی باشد. لذا در این راه باید مدل هایی با در نظر گرفتن معادلات موازنه مومنتوم همراه با موازنه جرم و انرژی توسعه یابد.