مقاله مطالعه فلور منطقه ریسه و پاقلعه شهرستان شهربابک استان کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تاکسونومی و بیوسیستماتیک (مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه فلور منطقه ریسه و پاقلعه شهرستان شهربابک استان کرمان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریسه و پاقلعه
مقاله شکل زیستی
مقاله شهربابک
مقاله فلور
مقاله کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابری عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: حسن آبادی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: میرتاج الدینی سیدمنصور
جناب آقای / سرکار خانم: ناظری وحیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این بررسی، گیاهان خودروی منطقه ریسه و پاقلعه از توابع شهرستان شهربابک واقع در استان کرمان جمع آوری و شناسایی شد. این منطقه در حدود ۶۰ کیلومتری شمال شرق شهربابک و ۳۰۰ کیلومتری غرب شهر کرمان قرار گرفته است. مساحت این منطقه در حدود ۴۰۰۰۰ هکتار و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا ۲۳۰۰ متر است. همچنین، این منطقه از مناطق خشک و کوهستانی محسوب می شود و در ناحیه ایرانی – تورانی قرار دارد و از نظر سیمای پوشش گیاهی، استپ یا بوته زاری و گیاه غالب آن، درمنه دشتی است. حدود ۱۰۰۰ نمونه گیاهی از این منطقه جمع آوری و شناسایی گردید. در مجموع، ۲۰۵ گونه گیاهی متعلق به ۴۱ تیره و ۱۵۱ جنس تشخیص داده شد که از این میان ۳۷ تیره، ۱۳۲ جنس و ۱۸۲ گونه متعلق به دولپه ای ها و ۴ تیره، ۱۹ جنس و ۲۳ گونه مربوط به تک لپه ای ها بودند. بزرگترین آن ها تیره کاسنی با ۳۳ گونه و بزرگترین جنس، جنس گون با ۱۶ گونه بود. همچنین، ۹ گونه نادر، ۳۳ گونه بوم زاد و ۱۳ جنس تک گونه ای در این منطقه شناسایی شد. ۸۶ درصد گونه های مطالعه شده از نظر جغرافیای گیاهی متعلق به ناحیه ایرانی – تورانی هستند. اشکال زیستی این منطقه ۴۵٫۵ درصد همی کریپتوفیت، ۳۴٫۵ درصد تروفیت، ۹٫۵ درصد کامفیت، ۵٫۵ درصد ژئوفیت و ۵ درصد فانروفیت هستند.