مقاله مطالعه فلوریستیک و تعیین شکل های زیستی گیاهان معدن آهن گلالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۴۵ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه فلوریستیک و تعیین شکل های زیستی گیاهان معدن آهن گلالی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراکنش جغرافیایی
مقاله شکل زیستی
مقاله فلورستیک
مقاله معدن گلالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عشقی ملایری بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری نعمتیان مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمینی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: دهشیری محمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر، فلور معدن آهن گلالی بررسی شد. این معدن در ۵۸ کیلومتری شمال غربی استان همدان، در مرز همدان، کرمانشاه و سنندج، در مختصات ۴۷ درجه، ۵۴ دقیقه طول شمالی و ۳۴ درجه و ۵۹ دقیقه عرض شرقی قرار دارد. روش جمع آوری گیاهان منطقه یادشده، روش مرسوم مطالعات فلوریستیک منطقه ای است. نمونه های جمع آوری شده بر اساس روش های مرسوم تاکسونومی گیاهی و به کارگیری منابع لازم شناسایی و خانواده، جنس و گونه هر یک تعیین شد. نمونه های جمع آوری شده در این بررسی در هرباریوم دانشگاه بوعلی سینا نگهداری می شود. شکل زیستی هر یک از عناصر گیاهی منطقه با روش رانکایر (Raunkiaer) مشخص شد. در بررسی منطقه معدن آهن گلالی، ۳۶ خانواده، ۱۱۶ جنس و ۱۴۷ گونه و واحدهای تحت گونه ای شناسایی شد که خانواده های Asteraceae (آفتاب گردان)، Brassicaceae (شب بو)، Poaceae (گندمیان)، Fabaceae (نیام داران) و Lamiaceae (نعناییان) بیشترین فراوانی را داشتند. شکل های زیستی منطقه شامل ۱ درصد فانروفیت، ۵ درصد کریپتوفیت، ۴۹ درصد همی کرپتوفیت، ۶ درصد کامفیت و ۳۹ درصد تروفیت هستند. بیشترین پراکنش جغرافیایی، گونه ها متعلق به ناحیه ایرانی-تورانی است.