سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا مختاری – دانشجوی دکتری ژئوشیمی، گروه زمین شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ز
علی احمدی – عضو هیأت علمی، گروه زمین شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ا

چکیده:

آتشفشان تفتان واقع در جنوب شرق ایران، مقدار قابل توجهی از گازهای آتشفشانی را در طول فعالیتهای فومارولیک خود آزاد میکند. فعالیتهای پست ولکانیک در تفتان بسیار شدید و به سه شکل فومرولها،سولفاتار، و چشمههای آب گرم وجود دارند. فومرولها و سولفاتارها در مجموع گازهای خروجی از دهانه تفتان راشامل میشوند که درجه حرارت بالایی دارند. گوگرد رایجترین عنصر در گازهای فومارولیک است، و غلظت آن در یک نمونهی تجزیه شده برابر با ۸۶۰ میلیگرم بر لیتر میباشد. علاوه بر این گازهای ماگمایی تفتان حاوی ۰/۶۷۲ میلیگرم بر لیتر ارسنیک نیز هستند PH شدیداً اسیدی ۱/۶۵ در گازهای خروجی از آتشفشان تفتان ناشی ازوجودH2SO4 در این گازها است. حضور این ترکیب در گازهای آتشفشانی حاکی از وجود فوگاسیته یبالای اکسیژن در اتاق ماگمایی تفتان است. هورنبلندهای اوپاسیتی شده در ایگنمبریت های تفتان خود شاهدی بر این مدعاست