سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمزه امیری – دانشگاه آزادبروجرد
حسن احمدوند – دانشگاه علوم پزشکی لرستان
سعیده اکباتان همدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی
شاهرخ باقری – کارشناس ارشد بیوشیمی

چکیده:

امروزه به خوبی میدانیم که رادیکالهای آزاد درتغییرات مولکولی و جهش ژنی دربعضی از موجودات زنده نقش دارند با توجه به دخالت فشارهای اکسیداتیو درایجاد برخی از بیماریها علاقه دانشمندان به طرف ترکیبات فعالی که بتواند میزان این فشارها را به حداقل برساند جلب شده است انتی اکسیدانهایی که بتواند جلوی روند اکسیداسیون را گرفته و یا آن را به تاخیر بیاندازند به نظر می آید که درپیشگیری از تعدادی ازبیماریها میتواند حائز اهمیت باشد تعدادی ازاین آنتی اکسیدانها توسط گیاهان و به عنوان متابولیت های ثانویه سنتز می شوند هدف ازاین مطالعه ارزیابی قدرت آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره اتانولی برگ و ساقه گیاه MacrosiphonSatureja مرزه گل درشت می باشد دراین تحقیق فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره اتانولی با استفاده ازروش ۲و۲دی فنیل -۱- پیکریل هیدرازیل برمبنای درصد مهار تولید رادیکال آزاد انجام شد.