سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه عین الهی پیر – عضو هیئت علمی، کارشناسی ارشد آلودگی دریا، گروه مدیریت اکوسیستم های طب
نرجس اکاتی – عضو هیئت علمی، کارشناسی ارشد محیط زیست، گروه مدیریت اکوسیستم های طبیع
احمد قرایی – دکتری شیلات
مصطفی غفاری – دکتری تخصصی بهداشت و بیماریهای آبزیان

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور شناسایی، بررسی تغییرات تنوع و تراکم پلانکتونهای گیاهی در طی فصول مختلف در سال ۱۳۸۹ در چاه نیمه های سیستان واقع در منطقه زهک انجام شد. در بررسی جوامع پلانکتونی مخازن چاه نیمه، ۱۰شاخه و ۳۴ جنس فیتوپلانکتونی شناسایی شدند. در مقایسه فصلی بیشترین تنوع جنسی فیتوپلانکتون ها در فصل بهار با ۱۸ جنس و کمترین تنوع در فصل زمستان با ۷ جنس بود. در فصول بهار، تابستان و پاییز بیشترین جنس های مشاهده شده مربوط به شاخه Chlorophyta بودند که تراکم آنها در فصول بهار، تابستان و پاییز به ترتیب ۴۳۴۷۲، ۴۰۸۵ و ۶۸۹۳۳ عدد در لیتر محاسبه گردید. در فصل زمستان بیشترین تراکم فیتوپلانکتونی مربوط به شاخه Myzozoa با تراکم ۱۱۲۹۳ عدد در لیتر و پس از آن بیشترین تراکم مربوط به شاخه Chlorophyta با تراکم ۹۵۱۷ عدد در لیتر بود.