سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا کبریائی زاده – دانشگاه پیام نور
محمد صفائی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور- اداره سمنان

چکیده:

برش تویه در فاصله ۲۲ کیلومتری جنوب غرب دامغان واقع است. در این برش سازند میلا در بین دو سازند لالون وجیرود قرار دارد. عضو ۴ سازند میلا در برش تویه با ۱۱۱ متر ضخامت عمدتاً متشکل از شیل و آهک های نازک لایه فسیل دار می باشد. مطالعه بازوپایان این عضو منجر به شناسایی سه گونهPalaeostrophia cf. orthia ،Darvaretoechia prisca وPalaeostrophia tecta ا سن اواخر کامبرین پسین گردید. هم چنین در مطالعه محیط رسوبی دیرینه این عضو ۲ رخساره کربناته )وکستون- پکستون اسکلتی، و گرینستون اسکلتی(، و ٣ رخساره آواری )کنگلومرای آهکی، ساب آرکوز گلوکونیتی، و سد آرنایت گلوکونیتی( شناسایی شدند. بر اساس این رخساره ها، و نیز بررسی های صحرایی یک محیط دریایی کم عمق و پرانرژی برای عضو ۴ سازند میلا در برش تویه تعیین می گردد