سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسن حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
یاسر طغانی هولاری –
علی حسنی اردکانی – شرکت فولمن
زهرا باقری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

موضوع اصلی مقاله بررسی پدیده فرورزونانس در ترانسفورماتورهای اندازه گیری ولتاژ در پست هایGIS میباشد.فرورزونانس اثرات مخربی مثل نوسانات ولتاژ بالا،پیچیدگی و اعوجاج در شکل موج های ولتاژ و جریان،گرم شدن ترانسفورماتورها، افزایش دما، داغ شدن وسوختن ترانسفورماتورهای اندازه گیری ولتاژVT) صدای بلند ناشی از تغییر شکل اثر مغناطیس و عملکرد بد تجهیزات محافظتی را بدنبال دارد. بنابراین بایستیمحدودیت هایی بر پارامترهای سیستم اعمال کرد تا از وقوع چنین پدیده ناخواسته جلوگیری نمود. در این مقاله پدیده فروزونانس بر روی ترانسفورماتورهای اندازه گیریولتاژ در یک پست واقعی۴۰۰GIS کیلو ولت نیروگاه کارون ۴ مورد مطالعه قرار گرفته است