سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خسرو حسینی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
محمود رحمانی – مربی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
مجید قلهکی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده:

مطالعه و شناخت فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه های آبخیز جهت حفظ منابع طبیعی، آزمایش سرزمین، توسعه پایدار، مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این مطالعه ارزیابی فرسایش بر اساس مدل اصلاح شده پساب (MPSIAC) نقش نه عامل موثر در فرسایش (زمین شناسی سطحی یا سنگ شناسی، خاک، آب وهوا، رواناب، پستی و بلندی، پوشش سطح زمین، استفاده از زمین، وضعیت فعلی فرسایش و فرسایش رودخانه ای) صورت گرفته است. برای ارزیابی دقیقتر عوامل موثر بر فرسایش، از GIS کمک گرفته شده است. بدین ترتیب که لایه های اطلاعاتی مربوط به هر یک از این عوامل در محیط GIS کلاسه بندی می گردد. پس از آن با جمع نمودن این لایه ها با توجه به وزن هر عامل، میزان فرسایش پذیری و حساسیت به فرسایش در هر ناحیه مشخص می گردد.