سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی چمن – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم، وکیل دادگستری
ابوالفتح خالقی –
لبراهیم گلزار –

چکیده:

صیانت از نسل گونه های جانوری از گذشته های دور مورد توجه جامعه بشری بوده است. دو عاملِ حفظ ذخیره شکار ومراقبت از گونه های مفید برای چرخه حیات؛ از جمله عوامل مؤثر در اندیشه ی حفاظت از گونه های جانوری محسوب می شوند. گزارش موجود به بحث وضعیت متهمین به شکار غیر مجازبر اساس آرای صادره از سوی حوزه های مستقر در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۹۳۳۱ پرداخته است. اهداف این تحقیق به بررسی وضعیت متهمین به شکار غیر مجاز بر اساس فاکتورهای وجود یا فقدان سوءپیشینه کیفری اعم ازمؤثر یا غیر مؤثر، وضعیت سنی، شغلی، تأهل، نوع اسحله مورد استفاده، و در نهایت به کیفر شناسی مجازات های صادره اختصاص دارد. نتایج نشان داد فراوانی متهمین شکار غیر مجاز در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۷۵ نفر می باشد که از این جامعه آماری، افراد با رده سنی ۵۷ ۳۷ نسبت به سایر متهمین بیشتر به شکار پرداخته اند. همچنین مشخص شد افراد با سابقه قبلی شکار غیر مجاز ۸/۷۷درصد بودند که نسبت به افراد بی سابقه با ۹۱/۲۳درصد بسیار کمتر می باشند.