سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جهانبخش دانشیان – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه خوارزمی، تهران
فرج الله فیاضی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه خوارزمی، تهران
حسین طلبی زاده – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه خوارزمی، تهران
عبدالرضا مقدسی – مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

در این تحقیق نهشته های سازند قم در برش چینه شناسی کهک (جنوب قم)، جهت مطالعه و بررسی گسترش فرامینیفرهای سازند قم در نظر گرفته شد. نهشته های سازند قم در برش چینه شناسی مورد مطالعه ۷۰۵ متر ضخامت دارد که با ناپیوستگی هم شیب روی سازند قرمز زیرین و در زیر سازند قرمز بالایی قرار گرفته است. با مقایسه خصوصیات و ویژگی های سنگ شناسی سازند قم در برش مورد مطالعه با ناحیه الگوی سازند قم و با تلفیق اطلاعات حاصل از خصوصیات سنگ شناسی و فسیل شناسی در برش کهک سه عضو a و b و c-1 تفکیک گردید. در این برش ۲۲۱ نمونه جهت مطالعه برداشت شد. با مطالعه و بررسی نمونه های برداشت شده ( ۱۳۸ نمونه سخت و ۸۳ نمونه نرم) ۳۱ جنس و ۳۷ گونه از فرامینیفرای بنتیک، ۳ جنس و ۴ گونه از فرامینیفرای پلانکتونیک مورد شناسایی قرار گرفت. براساس حضور گونه هایی همچون Ammonia beccari, Triloculina tricarinata, Triloculina trigonula, Miogypsina spp., Globigerinoides subquadratus سن برش مورد مطالعه اکیتانین را نشان می دهد.