سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی عصاره – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

دراین مطالعه به بررسی فرایند تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان در راکتورهای مختلف پرداخته شده است با مطالعه تحقیقات گذشته این فرایند در راکتورهای بستر سیال بستر ثابت بستر سیال غشایی و راکتور پلاسما مورد بررسی قرار گرفته است سپس پارامترهای موثر بردرصد تبدیل متان انتخاب پذیری H2,CO و نسبت H2/CO درم حصولات مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته است نتایج حاکی از آن است که در تمام راکتورهای مورد بررسی افزایش نسبت مولی خوراک درصد تبدیل متان را کاهش میدهد پارامتر SH2 درمحصولات درراکتور پلاسما برخلاف راکتورهای بستر سیال و بستر ثابت تقریبا همیشه ثابت است. رفتار پارامتر SCO با افزایش نسبت خوراک در راکتور پلاسما کاهش درراکتور بستر ثابت ابتدا افزایش و سپس کاهش و در راکتور بستر سیال روند افزایشی دارد. نسبت H2/CO در راکتورهای بستر سیال همیشه ۲ می باشد اما این نسبت در راکتورهای بستر ثابت همیشه کمتر از ۲ همچنین این نسبت در راکتور پلاسما با افزایش شدت جریان خوراک یا افزایش نسبت مولی خوراک کاهش می یابد.