سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا غفاری بیستونی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی
علیخان نصراصفهانی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده:

تراورتن های شورغستان در غرب اردستان واقع شده است این منطقه بخشی از زون ارومیه – دختر شمال غرب – جنوب شرق می باشد از نظر ریخت شناسی تراورتنهای منطقه مورد مطالعه از نوع شکاف – پشته و مربوط به زمان کواترنر است ویژگیهای بافتی دراین رسوبات تاییدی بر حضور فعال و فعالیت های زیستی و میکربی همزمان با رسوبگذاری تراورتن می باشد حضور لامیناسیون در تراورتن ناشی از رشد متناوب فصل / روزانه می بادش این نهشته ها در نزدیکی گسل فعال ماربین – رنگان دیده می شود با توجه به روند این گسل عامل شکل گیری نهشته ها کشش های موضعی ایجاد شده در پهنه همپوشانی این گسل است شواهد زمین شناسی نشان میدهد که این سنگها در یک محیط ژئوگرادیان بواسطه فعالیت های تکتونیکی – ماگمایی ایجاد شده اند. چرخش آبهای جوی در اعمال و ظهور دوباره آن در سطح از طریق شکستگی ها و گسلهای موجودبصورت چشمه های آب گرم باعث تشکیل تراورتن شده است.