سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسرین سهرابی – دانشگاه پیام نورمرکزاصفهان
ناهید رسولی –
مرجانه جهانگیری لاهکانی –

چکیده:

لیگاند سالن salen ماده ای است با نام علمی N,N- بیس سالیسیلیدن ۱و۲- اتیلندی آمین با فرمول کلی C H N O2 که از واکنش تراکمی دو مولسالیسیل آلدوئید و یک مول اتیلندی آمین در حلال اتانول بدست می آید درحال حاضر استفاده از DNA که ازویژگی برتر آن سازماندهی خودش است بسیار مورد توجه است دراین تحقیق با انتخاب Cu(II)salan Ni(II)salan اقدام به بررسی شیوه اتصال آن به DNA طحال گاوی گردید با بررسی طیف سنجی مرئی ماورا بنفش غیرطبیعی شدن دمایی DNA طحال گاوی و استفاده ازنرم افزار های آماری Sigma Plot11 igor مشخص گردید علاوه برهمکنش ازنوع اتصالات خارجی است متعاون نیز بوده و مانع ایجاد تجمع درDNA طحال گاوی گردید همچنین باعث افزایش دمای ذوب محلول DNA طحال گاوی گردیده است و درنهایت نیز با استفاده از روابط ترمودینامیکی اقدام به محاسبه پارامترهای ترمودینامیکی گردید که نشان دهنده آنتروپیک بودن فرایند است.