سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

وحید شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحدقائم ش
مصطفی گودرزی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
زهرا اردکانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

فرآیند تولید در بخش کشاورزی همواره با مخاطره های گوناگونی همراه است، زیرا از سویی تولید در این بخش به طبیعت و شرایط آب و هوایی بستگی دارد و از سویی دیگر پیوسته در برابر آفات ها وبیماری ها گیاهی آسیب پذیر بوده است. در این مطالعه تلاششده است با به کارگیری الگوی لاجیت، عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی در شهرستان خرم آباد واقع در استان لرستان بررسی شود. این مطالعه از راه تکمیل ۱۱۱ پرسش نامه در سال زراعی ۱۱ ۱۱ جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان -داد عوامل فردی، اقتصادی و اجتماعی متعددی در پذیرش بیمه از سوی کشاورزان تأثیر داشته اند. در این مطالعه سطح تحصیلات،ارتباط با کارشناسان بیمه، مالکیت دام، تجربه زراعت گندم و عملکرد کشاورز پنج عامل مهم و تاثیر گذار بر پذیرش بیمه از سوی کشاورزان بوده است. از عمده ترین عوامل موثر در تحقق نیافتن هرچه بهتر بیمه محصولات کشاورزی در نظام کشاورزی می تواناشاره کرد: بالا بودن حق بیمه، عدم رعایت تعهدات ازسوی بیمه گر، پایین بودن غرامت پرداختی، نبود تبلیغات کافی، ترویجی وانگیزشی در مورد بیمه است. باتوجه به این که کشاورزی نقش اساسی در تأمین هزینه های زندگی آنها داشته است، اهمیت آگاه سازی کشاورزان از مزایای بیمه به عنوان یک پشتوانه مالی، بیش از پیش آشکار می شود. در این راستا کارشناسان بیمه و مروجانمی توانند نقش مهمی در اطلاع رسانی و هدایت کشاورزان ایفا کنند. به طور کلی برای پذیرش بیمه از سوی کشاورزان بایدآگاهیهای عمومی آنها را نسبت به بیمه بالا برد و درک اساسی از نقش حیاطی بیمه در تأمین امنیت سرمایه گذاری در این بخش ایجاد کرد. با برگزاری کلاس های آموزشی به زبان ساده گفتاری و نوشتاری و ترجیحأ به زبان محلی و محاوره ای، نسبت به اطلاع رسانی و بالا بردن سطح دانش بیمه ای کشاورزان اقدام کرد.