سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رمضان غلامی اواتی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور قائمشهر
سیاوش خاکپور – مدرس دانشگاه پیام نور
مجید عموزاد خلیلی – مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:

دردنیای پست مدرن کنونی رشد روزافزون و بی وقفه دانش و تکنولوژی کشورهای درحال توسعه را ملزم به سرمایه گذاری بلندمدت درتربیت و پرورش افرادی خلاق و نوآور نموده است تا بنیادهای علمیجامعه را قوام بخشند و به ارتقا علمی کشور همت گذارند درسال ۱۳۹۱ که به فرموده مقام معظم رهبری سال تولید ملی حمایت ازکاروسرمایه ایرانی است هدف این مقاله بررسی خلاقیت درسطوح مختلف سازمان بررسی نقش عوامل برون سازمانی و درون سازمانی که بطور قابل ملاحظه ای خلاقیت فرددرسازمان را تحت تاثیر قرارمیدهند و همچنین بررسی راهکارهای ارتقا خلاقیت دراموزش عالی می باشد نتایج نشان میدهد که خلاقیت فردی درسه سطح عهالی میانی و اجرایی با یکدیگر تفاوت دارد شش عامل ازعوامل درون سازمانی که برخلاقیت افراد میتوانستند موثرباشند درنظرگرفته شدند که عبارتنداز ساختارسازمانی تعامل بین افراد هماهنگی مدیریت فرهنگ سازمانی وظیفه . عوامل برون سازمانی که با محیط متغیر درارتباط است نیز میتواند برخلاقیت فردی تاثیر گذار باشد