مقاله مطالعه عوامل محیطی موثر بر عملکرد صدا و سیمای مرکز ایلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در جهانی رسانه از صفحه ۵۸ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه عوامل محیطی موثر بر عملکرد صدا و سیمای مرکز ایلام
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت عملکرد
مقاله صدا و سیما
مقاله رسانه
مقاله مدل سوات
مقاله ایلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرهیزگار محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ایدی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی سیدمنصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله با استفاده از مدل سوات به مطالعه و تحلیل عوامل محیط خارجی و داخلی موثر بر عملکرد صدا و سیمای مرکز ایلام می پردازد. این مقاله پژوهشی به منظور کاربرد نتایج آن به نگارش در آمده است. همچنین گردآوری داده های پیمایشی مقاله، این قابلیت را فراهم آورده اند تا با استفاده از آنها به توصیف عوامل محیطی موثر بر عملکرد صدا و سیمای ایلام بپردازیم. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. پاسخگویان این تحقیق نیز شامل اساتید دانشگاه ها، فعالان رسانه ای و کارشناسان سازمان های مسوول در زمینه های اجتماعی و فرهنگی بوده که دارای تحصیلات در رشته های جامعه شناسی، علوم اجتماعی و ارتبا طات، مردم شناسی و علوم سیاسی می باشند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مهم ترین فرصت های بیرونی، وجود گویش بومی و محلی در سطح استان به عنوان ظرفیت ارزشمند جهت برقراری ارتباط با مخاطب و جذب آنان است. همچنین مهمترین تهدیدهای محیط بیرونی گرایش مردم به سمت اینترنت و گسترش آن در سطح جامعه به عنوان یک رسانه مجازی است. به علاوه مهمترین نقطه قوت محیط درون سازمانی صدا و سیمای مرکز ایلام وجود امکانات فنی سخت افزاری و نرم افزاری موجود در مرکز و مهمترین نقطه ضعف محیط داخلی فعالیت صدا و سیمای مرکز ایلام وابستگی منابع مالی سازمان به اعتبارات مرکز و محدودیت های حاکم بر بودجه سازمان بدست آمده است.