سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد فرهمندنیا – کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مینا مستحفطیان – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مهدی نمازی زاده – استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

چکیده:

جابجایی، حرکت و تحرک از ویژگی های بیشتر موجودات از جمله انسان است. انسان در هر مرحله از زندگی، بر حسب نوع و میزان فعالیت جسمانی نیازهای متفاوتی دارد که باید به آنها پاسخ داده شود. انسان ها به عنوان موجوداتی جامعه گرا به طور عمده در مجتمع های زیستی اعم از روستا و شهر، گرد یکدیگر جمع می شوند و زندگی می کنند. با ارتقای سطح شهرنشینی، نوع و میزان فعالیت های فیزیکی تغییر یافته و نیاز به فعالیت فیزیکی برای فراهم آوردن امکانات زندگی کمتر شده است. بنابراین شهروندان برای پاسخ گویی به نیاز تحرک باید به طور برنامه ریزی شده ای به ورزش بپردازد تا از مزایای آن بهره مند شوند. از طرف دیگر با توجه به افزایش شهرنشینی، شهرها به عنوان محیط زیست انسان، باید فضایی را فراهم آورد تا شهروندان به ورزش تمایل پیدا کنند.