مقاله مطالعه عناصر غذایی سرشاخه های درختان حرا در خلیج گواتر- استان سیستان و بلوچستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۳۲۰ تا ۳۲۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه عناصر غذایی سرشاخه های درختان حرا در خلیج گواتر- استان سیستان و بلوچستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکوسیستم مانگرو
مقاله درخت حرا
مقاله مواد مغذی
مقاله سرشاخه
مقاله خلیج گواتر
مقاله استان سیستان و بلوچستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرفانی ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: دانه کار افشین
جناب آقای / سرکار خانم: اردکانی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی شهربابک سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق مقدار عناصر غذایی سرشاخه های درختان حرا در جنگلهای مانگرو در دو خور خلیج گواتر که در منتهی الیه جنوب شرقی ایران قرار دارد بررسی شد. به این منظور چهارترانسکت به طور تصادفی، انتخاب شد و نمونه برداری از سرشاخه ها با سه تکرار در نقاط ابتدا (در تماس با آب)، وسط (بین خشکی و دریا) و انتهای (در تماس با خشکی) هر ترانسکت صورت پذیرفت. مواد مغذی نیتروژن، فسفر، پتاسیم و ماده آلی در شاخه و برگ اندازه گیری شد و داده های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که برای همه مواد مغذی مورد بررسی در بین شاخه و برگ اختلاف معنی داری (p<0.1) وجود دارد و میزان این مواد مغذی به جز ماده آلی در برگ بیشتر از شاخه بود. میزان نیتروژن برگ در بین منطقه حد فاصل خشکی و دریا و در تماس با خشکی اختلاف معنی داری (P<0.5) را نشان داد. همچنین در برخی از مواد مغذی مورد بررسی در برگ و شاخه بین دو خور اختلاف معنی دار (P<0.5) وجود داشت. با توجه به اینکه زنجیره غذایی در این اکوسیستم ها از لاشبرگ مانگرو شروع می شود آگاهی از میزان این عناصر در سرشاخه می تواند نشان دهنده اهمیت درختان مانگرو در تزریق عناصر مغذی به زنجیره غذایی و حاصلخیزی زیستگاه باشد.