سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین خلیلی شایان – کارشناسی ارشد سازه های آبی
جواد فرهودی – استاددانشگاه تهران

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده ازمفهوم تعادل ذره رسوبی منفرد معادله بقای رسوب درطول حفره و مفهوم تعادل بردار نیروها معادلاتی جهت تعین نقطه ای تنش ناشی از وزن ذره تنش برشی ناشی از بستر و تنش برشی در استانه حرکت ذره وابسته به نیمرخ حفره آبشستگی ناشی از جت مستغرق دریچه کشویی درپایاب حوضچه های معکوس استخراج گردید که قابل بسط به هندسه های مختلف حفره درپایاب انواع سازه های هیدرولیکی است مشاهده گردید نیمرخ تغییرات تنش برشی بستر و تنش برشی ناشی از وزن ازیک تشابه پیروی می کنند درطول وجه بالا دست حفره برخلاف وجه پایین دست تنش برشی ناشی از وزن ذره درراستای انتقال بوده لذا تنش کمتری از سوی بستر جهت غلبه برمقاومت ذره دراستان حرکت لازم است یکنقطه موسوم به نقطه عطف نیمرخ حفره وجود دارد که بیشترین میزان تنش وزن اعمال خواهد شد دراین موقعیت تنش برشی بستر بیشینه و پس ازآن تا رسیدن به مقدار تنش دراستانه حرکت درسطح صاف رسوبات کاهش خواهد یافت