سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سجاد آقا محمدی سندانی – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
کمال عباسپورثانی – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

موتور استرلینگ، نوعی موتور احتراق خارجی است و همانند ماشین کارنو، بر پایه انبساط و تراکم متناوب گازهایی از قبیل هوا، هلیوم در دو سطح دمایی مختلف کار می کند. این موتور، برای تامین انرژی منبع گرم (جاذب موتور) و توان، از منابع انرژی های تجدیدپذیر (بیوگاز) استفاده می نماید. از مزایای این موتور نسبت به موتورهای احتراق داخلی، احتراق ایمن، آلایندگی کمتر و مقرون به صرفه بودن آن است. هدف این مقاله مطالعه عملکرد یک موتور استرلینگ مینیاتوری با سوخت فسیلی و هدف از انجام این آزمایش، تعیین حداقل دمای جاذب برای راهاندازی موتور و شبیهسازی عملکرد موتور در حالات مختلف استقرار آن در حالت افقی و زاوی هدار در ظهر خورشیدی است. پس از انجام آزمایش، نتایج نشان می دهد ب هعلت عدم برخی ملاحظات طراحی و عملکردی از قبیل گرمایش یکنواخت جاذب در اثر شعله گاز و تا حدی تلفات جابه جایی شعله در حالت سوخت گازی، مقادیر به دست آمده با مقادیر آرمانی مغایرت دارد.