مقاله مطالعه عملکرد عضلات اطراف زانو در تغییر شکل های ژنوواروم و ژنووالگوم (مقاله مروری) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در توانبخشی نوین از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه عملکرد عضلات اطراف زانو در تغییر شکل های ژنوواروم و ژنووالگوم (مقاله مروری)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژنوواروم
مقاله ژنووالگوم
مقاله زانوی پرانتزی
مقاله زانوی ضربدری
مقاله عضلات اطراف زانو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نام آوریان نیوشا
جناب آقای / سرکار خانم: رضاسلطانی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: رکابی زاده محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ژنوواروم و ژنووالگوم از شایع ترین تغییر شکل های مفصل زانو در کودکان و بزرگسالان می باشند. در این تغییر شکل ها ممکن است به علت تغییر محور مکانیکی اندام تحتانی، تغییراتی در نحوه عملکرد عضلات زانو ایجاد شود. هدف از این مطالعه فراهم کردن اطلاعات پایه ای در مورد نحوه عملکرد عضلات زانو در بیماران مبتلا به ژنوواروم و ژنووالگوم است.
روش بررسی: این مطالعه با جستجو در منابع موجود از سال ۱۹۹۰ میلادی به بعد و از طریق جستجو در سایت های PubMed و Science Direct و Google Scholar و سایر منابع اینترنتی معتبر و نیز کتاب های موجود در کتابخانه، با جستجوی کلمات کلیدیknee muscles ،genu varum ،genu valgum ،bow leg ،knock knee ،knee frontal angle انجام شد.
یافته ها: از بین ۱۰۲ مقاله و ۱۰ کتاب حاصل از جستجوی اولیه تنها ۳۰ مقاله و ۵ کتاب به موضوع این مطالعه مروری ارتباط داشتند ولی در بین این منابع تنها ۱۰ مقاله و ۲ کتاب به طور خاص در مورد تغییراتی که در عضلات اطراف زانو در این تغییر شکل ها ایجاد می شود، صحبت کرده بودند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهند که در افراد مبتلا به تغییر شکل های ژنوواروم و ژنووالگوم تغییراتی در ساختار و عملکرد عضلات اطراف زانو ایجاد می شود. با توجه به این که اکثر مطالعات تغییرات ساختاری و عملکردی عضله کوادریسپس را مورد بررسی قرار داده اند و مطالعات کمی بر روی باقی عضلات انجام شده نیاز به انجام مطالعات بیشتر در این زمینه احساس می شود.