سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید پورقاسم – دانشگاه امامحسین (ع) گروه مکانیک و هوافضا
سیدمحسن محسنی شکیب – دانشگاه امام حسین(ع) مرکز تحقیقات نهاب
حسین گلپرور – دانشگاه امام حسین (ع) مرکز تحقیقات آیرودینامیک قدر

چکیده:

هدف اصلی این مقاله بررسی فشارترکیدنمخازن استوانه ای تقویت شده تحت فشار داخلی با توجه به اهمیت این موضوع دربحث مخازن تحت فشار می باشد دراین مقاله حداکثر فشارداخلی که باعث ترکیدن مخازن میشود هم برای لایه داخلیمخزن لاینر مخزن و هم برای کل مخزن بدست آورده شده است مبنای این تحقیق روش عددی با استفاده از نرم افزار ABAQUS بوده که درتمام موارد نتایج عددی بدست آمده با نتایج حا صل از تست تجربی ارزیابی شده است بررسی شکست در لاینر مخزن و بصورت مجزا با استفاده از معیار ماکزیمم تنش و برای کل مخزن استوانه ای تقویت شده با استفاده ازم حاسبه معیار گسیختگی تسای وو انجام شده است همچنین نقش لاینرداخلی مخزن درتحمل فشارهای داخلی و نیز تغییرات تنش و کرنش درآن دربازگذاری های مختلف بررسی شده است.