سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمدکاظم امامی – کارشناسی ارشد عمران، کارشناس فنی شرکت پویاب
محسن مطیعی – کارشناسی ارشد عمران، کارشناس ارشد فنی شرکت پویاب
محمود پورعلی – کارشناس ارشد هیدرولیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در سدهای مخزنی سازه های جنبی مختلفی همچون سرریز، حوضچه آرامش، تخلیه کننده عمقی، آبگیر کشاورزی و یا شرب تعبیه می شوند. تخلیه کنندههای تحتانی یکی از سازههای مهم است که در ایمنی کلی طرح و تنظیم تراز سطح آب مخزن به شیوه مطلوب نقش اساسی داشته که شناخت رفتار و الگوی جریان عبوری از آن، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق به روش دینامیک سیالات محاسباتی و با استفاده از نرم افزار حجم محدود فلوئنت جریان دو فاز آب و هوا در تخلیه کننده تحتانی سد احمدبیگلو در پایین دست دریچه کنترل دبی آنالیز شده است. مدل عددی مورد استفاده سه بعدی است و جریان کاملا آشفته میباشد، لذا برای مدلسازی تنشهای رینولدز، از مدل آشفتگیk-? استاندارد استفاده بعمل آمده است. پروفیل پرش جت از روی پله تعبیه شده پس از دریچه، به روش عددی محاسبه و با روایط تئوری مقایسه شده است. نتایج عددی و تئوری انطباق خوبی را نشان میدهند.