سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدهادی کریمی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود میرزایی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدعلی وزیری – شرکت صنایع هواپیماسازی ایران
علی دهقان منشادی – کارشناس ارشد دفتر طراحی هسا

چکیده:

دراین مقاله بدنه یک هواپیمای باربری – تاکتیکی به منظور بررسی ضریب پسای ایجاد شده توسط آن مورد بررسی قرار گرفته است برای این منظور بدنه اصلی مورد مدلسازی قرارگرفته و سپس آماده آنالیز توسط نرم افزار Fluent شده است برای آنالیز ابتدا دو روش حل توربولانسی Spalart- Allmaras وLES مورد معرفی و مقایسه مختصر قرارگرفته و سپس از هر دوی این روشها برای آنالیز دو بدنه استفاده شده است مقدار ضرایب نیروی پسا خطوط جریان حول بدنه و کانتورهای مختلف جزو خروجیهای مورد مطالعه از آنالیز می باشد درانتها نتایج موجود از تست تجربی تونل باد مربوط به این دو بدنه با نتایج حاصله از آنالیز CFD با هم مقایسه شده اند.