سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

چکیده:

رول فرمینگ فرایندی است که به موجب آن درابتدا یک نوارصاف فلزی به یک لوله تبدیل می شود و یا براثر عبور از یک سری غلتک ها یک تغییر بنیادی پیدا می کند دراین مقاله ضمن شبیه سازی فرایند رول فرمینگآلومینیوم جهت تولید لوله های پنج لایه درنرم افزار اباکوس به بررسی اثرفاصله دربین ایستگاه ها پرداخته شده و بهترین فاصله برای ایستگاه ها از طریق تحلیل عددی محاسبه و با تجربه مقایسه گردیده است درنهایت فاصله مناسب برای ایستگاه های شکلدهی خط تولید لوله بدست آ مده و کیفیت محصول تولیدی افزایش یافته داده است.