سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فیروز اسماعیلی گلدرق – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
محمد زهساز –
تاجبخش نوید چاخرلو –
سوران حسنی فرد –

چکیده:

دراین تحقیق هر دو روش تجربی و عددی برای بررسی عمر خستگی صفحات اتصالی در اتصال دو لبه مورد استفاده قرارگرفته است در قسمت تجربی تحقیق صفحات اتصالی از جنس آلیاژ آلومینیم ۲۰۲۴-T3 که کاربرد وسیعی در صنایع هوافضا دارد به وسیله پیچ و مهره فولادی به هم متصل گردیدند. به منظور بدست آوردن منحنی تنش – عمر و همچنین بررسی اثر نیروی پیش بار پیچ بر روی عمر خستگی صفحات اتصالی سه سری نمونه که به هرکدام نیروی پیش بار مختلف حاصل از گشتاور سفت کردن پیچ به مقادیر ۱ N.m1 ، ۲٫۵ N.m5 N.m اعمال شده تهیه و در دستگاه تست خستگی برای بارهای کششی مختلف آزمایش گردیدند. علاوه بر بدست آوردن عمر اتصالات به روش تجربی از روش عددی به منظور تعیین نحوه توزیع تنش و کرنش ناشی از نیروی پیش بار پیچ و بارگذاری کششی در اتصالات از کد المان محدود ansys استفاده گردید.