سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاسر میناتور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی آب، دانشگاه رازی کرمانشا
یونس شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی آب، دانشگاه رازی کرمانشا
جهانگیر خزائی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی کرمانشاه – پژوهشکده تحقیقا
مهدی دستورانی – مربی گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

مستهلک کننده های پرش اسکی یکی از انواع سازه هایی است که جهت استهلاک انرژی در پایاب مجاری تخلیه سیلاب سدهای بلند بکار می رود. این سازه باعث انحراف جریان به صورت پرش اسکی و در نتیجه اتلاف انرژی آن می شود. در مقاله حاضر، جریان عبوری از روی مستهلک کننده پرش اسکی با جام دایره ای، با استفاده از نرم افزار فلوئنت و بهره گیری از مدلهای چند فاز ی VOF و Mixture و مدل آشفتگی (فرمول در متن اصلی مقاله) استاندارد، شبیه سازی گردیده است. برای صحت سنجی مدل عددی، از نتایج متعلق به تحقیقا ت آزمایشگاه ی جوآن و هگر که در سال ۲۰۰۰ انجام شده، استفاده شده است. بطور کلی نتایج بدست آمده از شبیه سازی عددی در روش VOF بهتر از روش Mixture و در تطابق مناسب تری با نتایج آزمایشگاهی می باشد. همچنین زمان اجرای روش VOF ، در مقایسه با روش Mixture کمتر می باشد.