سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید صبوری – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
الناز آهوری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صلاح الدین مام عزیزی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دردیوارهای برشی فولادی دارای دو بازشو پانل بین بازشوها به لحاظ عملکرد با یک تیر شبیه سازی می شود که بسته به نسبت ابعاد رفتاری به صورت برشی یا خمشی صرف و یا بصورت رفتار برشی و خمشی توام خواهدداشت با فرض در نظر گرفتن سخت کننده های دوگانه در طرفین پانل میانی سخت کننده های مذکور همانند ستونهای پانل بین بازشوها که خود قابل مقایسه با یک سیستم دیوار برشی فولادی می باشد رفتارکرده و لازم است برای اطمینان از وقوع جاری شدن برشی ورق فولادی پانل میانی پیش از جاری شدن سخت کننده های طرفین آن در اثر خمش مساحت سخت کننده های مذکور از حد معینی کمتر نباشد از طرفی در تعیین رفتار پانل میانی به لحاظ رفتار خمشی یا برشی نسبت ابعاد آن تاثیر گذار خواهد بود.