سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدتقی شروانی تبار – استاد دانشگاه تبریز
مرتضی قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدامیر بهیجی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

موتورهای احتراق داخلی همواره موضوع تحقیق مطالعات گستردها ی درطول تاریخ حیات خود بودها ست کیفیت مخلوط سوخت هوا شدیدا تحت تاثیر افشانه سوخت وارد شده به داخل محفظه احتراق می باشد مشخصات افشانه سوخت نیز با توجه به جریان داخل روزنه انژکتور تعیین شده و مخلوط سوخت هوا را تاحدود بسیارزیادی تحت تاثیر قرار میدهد دراین مطالعه طول نفوذ افشانه سوخت تحت تاثیر پدیده کاویتاسیون برای زوایای مختلف روزنه نسبت به انژکتور درکد دینامیک سیالات محاسباتی فایر که یک کد سه بعدی مبتنی برحجم محدود می باشد مورد بررسی قرارگرفته است معادلات حاکم برمساله نیز معادلات پیوستگی اندازه حرکت انرژی و آشفتگی میب اشند که این معادلات براساس الگوریتم سیمپل برای زوایای مختلف حل شده اند برای مدلسازی افشانه از روش آماری قطرات مجزا برای مدلسازی فروپاشی اولیه از مدل شکست دیزل و برای فروپاشی ثانویه از مدل موج استفاده شده است.