سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آیدا نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی، دانشکده عمران دانشگاه ع
محمدحسن بازیار – استاد، دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق، با استفاده از روش تفاضل های محدود نرم افزار FLAC2D ، اثر حضور تپه های مجاور با نسبت شکل های مختلف و دره و تپه نیم سینوسی شکل در مجاورت یکدیگر که در معرض امواج برشی قائم صفحه ای دور از محل قرار گرفته اند مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادند که در تپه های مجاور با نسبت شکل های مختلف، در فرکانس های بدون بعد بالا، تأثیر پذیری از تپه با ضریب شکل بیشتر، با افزایش مقادیر بزرگنمایی همراه می باشد. این امر در اثر پذیری از تپه های مجاور با ضریب شکل کوچکتر معکوس است و با کاهش مقادیر بزرگنمایی همراه است. همچنین حضور تپه و دره توخالی مجاور، همواره سبب افزایش مقادیر بزرگنمایی در حرکات افقی تپه در کلیه فرکانس ها، و در دره توخالی در فرکانس های بدون بعد بالا می شود